Znaki pionowe - Zakazu B

Znak drogowy typu B-1 - Zakaz ruchu w obu kierunkach
Typ: B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak drogowy typu B-2 - Zakaz wjazdu
Typ: B-2 Zakaz wjazdu
Znak drogowy typu B-3 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Typ: B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Znak drogowy typu B-3a - Zakaz wjazdu autobusów
Typ: B-3a Zakaz wjazdu autobusów
Znak drogowy typu B-4 - Zakaz wjazdu motocykli
Typ: B-4 Zakaz wjazdu motocykli
Znak drogowy typu B-5 - Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Typ: B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Znak drogowy typu B-6 - Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Typ: B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Znak drogowy typu B-7 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami
Typ: B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami
Znak drogowy typu B-8 - Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Typ: B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Znak drogowy typu B-9 - Zakaz wjazdu rowerów
Typ: B-9 Zakaz wjazdu rowerów
Znak drogowy typu B-10 - Zakaz wjazdu motorowerów
Typ: B-10 Zakaz wjazdu motorowerów
Znak drogowy typu B-11 - Zakaz wjazdu wózków rowerowych
Typ: B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych
Znak drogowy typu B-12 - Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Typ: B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Znak drogowy typu B-13 - Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Typ: B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak drogowy typu B-13a - Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Typ: B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Znak drogowy typu B-14 - Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami które mogą skazić wodę
Typ: B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami które mogą skazić wodę
Znak drogowy typu B-15 - Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m
Typ: B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m
Znak drogowy typu B-16 - Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
Typ: B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
Znak drogowy typu B-17 - Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m
Typ: B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m
Znak drogowy typu B-18 - Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
Typ: B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
Znak drogowy typu B-19 - Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t
Typ: B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t
Znak drogowy typu B-20 - Stop
Typ: B-20 Stop
Znak drogowy typu B-21 - Zakaz skręcania w lewo
Typ: B-21 Zakaz skręcania w lewo
Znak drogowy typu B-22 - Zakaz skręcania w prawo
Typ: B-22 Zakaz skręcania w prawo
Znak drogowy typu B-23 - Zakaz zawracania
Typ: B-23 Zakaz zawracania
Znak drogowy typu B-24 - Koniec zakazu zawracania
Typ: B-24 Koniec zakazu zawracania
Znak drogowy typu B-25 - Zakaz wyprzedzania
Typ: B-25 Zakaz wyprzedzania
Znak drogowy typu B-26 - Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Typ: B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak drogowy typu B-27 - Koniec zakazu wyprzedzania
Typ: B-27 Koniec zakazu wyprzedzania
Znak drogowy typu B-28 - Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Typ: B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak drogowy typu B-29 - Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Typ: B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Znak drogowy typu B-30 - Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Typ: B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Znak drogowy typu B-31 - Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Typ: B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Znak drogowy typu B-32 - Stój - kontrola celna
Typ: B-32 Stój - kontrola celna
Znak drogowy typu B-33 - Ograniczenie prędkości
Typ: B-33 Ograniczenie prędkości
Znak drogowy typu B-34 - Koniec ograniczenia prędkości
Typ: B-34 Koniec ograniczenia prędkości
Znak drogowy typu B-35 - Zakaz postoju
Typ: B-35 Zakaz postoju
Znak drogowy typu B-36 - Zakaz zatrzymywania się
Typ: B-36 Zakaz zatrzymywania się
Znak drogowy typu B-37 - Zakaz postoju w dni nieparzyste
Typ: B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak drogowy typu B-38 - Zakaz postoju w dni parzyste
Typ: B-38 Zakaz postoju w dni parzyste
Znak drogowy typu B-39 - Strefa ograniczonego postoju
Typ: B-39 Strefa ograniczonego postoju
Znak drogowy typu B-40 - Koniec strefy ograniczonego postoju
Typ: B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju
Znak drogowy typu B-41 - Zakaz ruchu pieszych
Typ: B-41 Zakaz ruchu pieszych
Znak drogowy typu B-42 - Koniec zakazów
Typ: B-42 Koniec zakazów
Znak drogowy typu B-43 - Strefa ograniczonej prędkości
Typ: B-43 Strefa ograniczonej prędkości
Znak drogowy typu B-44 - Koniec strefy ograniczonej prędkości
Typ: B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości