Znaki pionowe - Uzupełniające F

Znak drogowy typu F-1 - Przejście graniczne
Typ: F-1 Przejście graniczne
Znak drogowy typu F-2 - Przekraczanie granicy zabronione
Typ: F-2 Przekraczanie granicy zabronione
Znak drogowy typu F-3 - Granica obszaru administracyjnego
Typ: F-3 Granica obszaru administracyjnego
Znak drogowy typu F-4 - Nazwa rzeki
Typ: F-4 Nazwa rzeki
Znak drogowy typu F-5 - Uprzedzenie o zakazie
Typ: F-5 Uprzedzenie o zakazie
Znak drogowy typu F-6 - Znak uprzedzający umieszczony przed skrzyżowaniem
Typ: F-6 Znak uprzedzający umieszczony przed skrzyżowaniem
Znak drogowy typu F-7 - Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
Typ: F-7 Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
Znak drogowy typu F-8 - Objazd w związku z zamknięciem drogi
Typ: F-8 Objazd w związku z zamknięciem drogi
Znak drogowy typu F-9 - Znak prowadzący na drodze objazdowej
Typ: F-9 Znak prowadzący na drodze objazdowej
Znak drogowy typu F-10 - Kierunki na pasach ruchu
Typ: F-10 Kierunki na pasach ruchu
Znak drogowy typu F-11 - Kierunki na pasie ruchu
Typ: F-11 Kierunki na pasie ruchu
Znak drogowy typu F-12 - Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczony przed skrzyżowaniem
Typ: F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczony przed skrzyżowaniem
Znak drogowy typu F-13 - Przejazd tranzytowy
Typ: F-13 Przejazd tranzytowy
Znak drogowy typu F-14a - Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 300m przed pasem wyłączenia
Typ: F-14a Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 300m przed pasem wyłączenia
Znak drogowy typu F-14b - Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 200m przed pasem wyłączenia
Typ: F-14b Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 200m przed pasem wyłączenia
Znak drogowy typu F-14c - Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 100m przed pasem wyłączenia
Typ: F-14c Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 100m przed pasem wyłączenia
Znak drogowy typu F-15 - Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
Typ: F-15 Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
Znak drogowy typu F-16 - Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
Typ: F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
Znak drogowy typu F-17 - Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
Typ: F-17 Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
Znak drogowy typu F-18 - Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
Typ: F-18 Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
Znak drogowy typu F-19 - Pas ruchu dla rowerów
Typ: F-19 Pas ruchu dla rowerów
Znak drogowy typu F-20 - Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
Typ: F-20 Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
Znak drogowy typu F-21 - Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
Typ: F-21 Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
Znak drogowy typu F-22 - Ograniczenie na pasie ruchu
Typ: F-22 Ograniczenie na pasie ruchu