Znaki poziome P

Znak drogowy typu P-1a - Linia pojedyncza przerywana - długa
Typ: P-1a Linia pojedyncza przerywana - długa
Znak drogowy typu P-1b - Linia pojedyncza przerywana - krótka
Typ: P-1b Linia pojedyncza przerywana - krótka
Znak drogowy typu P-1c - Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca
Typ: P-1c Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca
Znak drogowy typu P-1d - Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska
Typ: P-1d Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska
Znak drogowy typu P-1e - Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka
Typ: P-1e Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka
Znak drogowy typu P-2a - Linia pojedyncza ciągła - wąska
Typ: P-2a Linia pojedyncza ciągła - wąska
Znak drogowy typu P-2b - Linia pojedyncza ciągła - szeroka
Typ: P-2b Linia pojedyncza ciągła - szeroka
Znak drogowy typu P-3a - Linia jednostronnie przekraczalna - długa
Typ: P-3a Linia jednostronnie przekraczalna - długa
Znak drogowy typu P-3b - Linia jednostronnie przekraczalna - krótka
Typ: P-3b Linia jednostronnie przekraczalna - krótka
Znak drogowy typu P-4 - Linia podwójna ciągła
Typ: P-4 Linia podwójna ciągła
Znak drogowy typu P-5 - Linia podwójna przerywana
Typ: P-5 Linia podwójna przerywana
Znak drogowy typu P-6 - Linia ostrzegawcza
Typ: P-6 Linia ostrzegawcza
Znak drogowy typu P-6a - Linia ostrzegawcza naprowadzająca
Typ: P-6a Linia ostrzegawcza naprowadzająca
Znak drogowy typu P-7a - Linia ostrzegawcza naprowadzająca
Typ: P-7a Linia ostrzegawcza naprowadzająca
Znak drogowy typu P-7b - Linia krawędziowa - ciągła szeroka
Typ: P-7b Linia krawędziowa - ciągła szeroka
Znak drogowy typu P-7c - Linia krawędziowa - przerywana wąska
Typ: P-7c Linia krawędziowa - przerywana wąska
Znak drogowy typu P-7d - Linia krawędziowa - ciągła wąska
Typ: P-7d Linia krawędziowa - ciągła wąska
Znak drogowy typu P-8a - Strzałka kierunkowa na wprost, mała
Typ: P-8a Strzałka kierunkowa na wprost, mała
Znak drogowy typu P-8a - Strzałka kierunkowa na wprost, duża
Typ: P-8a Strzałka kierunkowa na wprost, duża
Znak drogowy typu P-8b - Strzałka kierunkowa w lewo, mała
Typ: P-8b Strzałka kierunkowa w lewo, mała
Znak drogowy typu P-8b - Strzałka kierunkowa w lewo, duża
Typ: P-8b Strzałka kierunkowa w lewo, duża
Znak drogowy typu P-8c - Strzałka kierunkowa do zawracania
Typ: P-8c Strzałka kierunkowa do zawracania
Znak drogowy typu P-8d - Strzałka kierunkowa w prawo, mała
Typ: P-8d Strzałka kierunkowa w prawo, mała
Znak drogowy typu P-8d - Strzałka kierunkowa w prawo, duża
Typ: P-8d Strzałka kierunkowa w prawo, duża
Znak drogowy typu P-8e - Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo, mała
Typ: P-8e Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo, mała
Znak drogowy typu P-8e - Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo, duża
Typ: P-8e Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo, duża
Znak drogowy typu P-8f - Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo, mała
Typ: P-8f Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo, mała
Znak drogowy typu P-8f - Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo, duża
Typ: P-8f Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo, duża
Znak drogowy typu P-8g - Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo, mała
Typ: P-8g Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo, mała
Znak drogowy typu P-8g - Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo, duża
Typ: P-8g Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo, duża
Znak drogowy typu P-8h - Strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo, mała
Typ: P-8h Strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo, mała
Znak drogowy typu P-8h - Strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo, duża
Typ: P-8h Strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo, duża
Znak drogowy typu P-8i - Strzałka kierunkowa na wprost lub do zawracania
Typ: P-8i Strzałka kierunkowa na wprost lub do zawracania
Znak drogowy typu P-9a - Strzałka naprowadzająca w lewo
Typ: P-9a Strzałka naprowadzająca w lewo
Znak drogowy typu P-9b - Strzałka naprowadzająca w prawo
Typ: P-9b Strzałka naprowadzająca w prawo
Znak drogowy typu P-10 - Przejście dla pieszych
Typ: P-10 Przejście dla pieszych
Znak drogowy typu P-11 - Przejazd dla rowerzystów
Typ: P-11 Przejazd dla rowerzystów
Znak drogowy typu P-12 - Linia bezwzględnego zatrzymania
Typ: P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania
Znak drogowy typu P-13 - Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
Typ: P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
Znak drogowy typu P-14 - Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
Typ: P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
Znak drogowy typu P-15 - Trójkąt podporządkowania, mały
Typ: P-15 Trójkąt podporządkowania, mały
Znak drogowy typu P-15 - Trójkąt podporządkowania, duży
Typ: P-15 Trójkąt podporządkowania, duży
Znak drogowy typu P-16 - Napis
Typ: P-16 Napis "Stop", mały
Znak drogowy typu P-16 - Napis
Typ: P-16 Napis "Stop", duży
Znak drogowy typu P-17 - Linia przystankowa
Typ: P-17 Linia przystankowa
Znak drogowy typu P-18 - Linie wyznaczające stanowiska postojowe
Typ: P-18 Linie wyznaczające stanowiska postojowe
Znak drogowy typu P-19 - Linia wyznaczająca pas postojowy
Typ: P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy
Znak drogowy typu P-20 - Stanowisko postojowe zastrzeżone – „koperta”
Typ: P-20 Stanowisko postojowe zastrzeżone – „koperta”
Znak drogowy typu P-21b (P-21a) - Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym
Typ: P-21b (P-21a) Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym
Znak drogowy typu P-22 - Napis „BUS”, mały
Typ: P-22 Napis „BUS”, mały
Znak drogowy typu P-22 - Napis „BUS”, duży
Typ: P-22 Napis „BUS”, duży
Znak drogowy typu P-23 - Rower
Typ: P-23 Rower
Znak drogowy typu P-24 - Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Typ: P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Znak drogowy typu P-25 - Próg zwalniający
Typ: P-25 Próg zwalniający