Znaki pionowe - Ostrzegawcze A

Znak drogowy typu A-1 - Niebezpieczny zakręt w prawo
Typ: A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
Znak drogowy typu A-2 - Niebezpieczny zakręt w lewo
Typ: A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo
Znak drogowy typu A-3 - Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
Typ: A-3 Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
Znak drogowy typu A-4 - Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
Typ: A-4 Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
Znak drogowy typu A-5 - Skrzyżowanie dróg
Typ: A-5 Skrzyżowanie dróg
Znak drogowy typu A-6a - Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Typ: A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Znak drogowy typu A-6b - Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony
Typ: A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony
Znak drogowy typu A-6c - Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony
Typ: A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony
Znak drogowy typu A-6d - Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Typ: A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Znak drogowy typu A-6e - Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Typ: A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Znak drogowy typu A-7 - Ustąp pierwszeństwa
Typ: A-7 Ustąp pierwszeństwa
Znak drogowy typu A-8 - Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Typ: A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Znak drogowy typu A-9 - Przejazd kolejowy z zaporami
Typ: A-9 Przejazd kolejowy z zaporami
Znak drogowy typu A-10 - Przejazd kolejowy bez zapór
Typ: A-10 Przejazd kolejowy bez zapór
Znak drogowy typu A-11 - Nierówna droga
Typ: A-11 Nierówna droga
Znak drogowy typu A-11a - Próg zwalniający
Typ: A-11a Próg zwalniający
Znak drogowy typu A-12a - Zwężenie jezdni - dwustronne
Typ: A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne
Znak drogowy typu A-12b - Zwężenie jezdni - prawostronne
Typ: A-12b Zwężenie jezdni - prawostronne
Znak drogowy typu A-12c - Zwężenie jezdni - lewostronne
Typ: A-12c Zwężenie jezdni - lewostronne
Znak drogowy typu A-13 - Ruchomy most
Typ: A-13 Ruchomy most
Znak drogowy typu A-14 - Roboty na drodze
Typ: A-14 Roboty na drodze
Znak drogowy typu A-15 - Śliska jezdnia
Typ: A-15 Śliska jezdnia
Znak drogowy typu A-16 - Przejście dla pieszych
Typ: A-16 Przejście dla pieszych
Znak drogowy typu A-17 - Dzieci
Typ: A-17 Dzieci
Znak drogowy typu A-18a - Zwierzęta gospodarskie
Typ: A-18a Zwierzęta gospodarskie
Znak drogowy typu A-18b - Zwierzęta dzikie
Typ: A-18b Zwierzęta dzikie
Znak drogowy typu A-19 - Boczny wiatr
Typ: A-19 Boczny wiatr
Znak drogowy typu A-20 - Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Typ: A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Znak drogowy typu A-21 - Tramwaj
Typ: A-21 Tramwaj
Znak drogowy typu A-22 - Niebezpieczny zjazd
Typ: A-22 Niebezpieczny zjazd
Znak drogowy typu A-23 - Stromy podjazd
Typ: A-23 Stromy podjazd
Znak drogowy typu A-24 - Rowerzyści
Typ: A-24 Rowerzyści
Znak drogowy typu A-25 - Spadające odłamki skalne
Typ: A-25 Spadające odłamki skalne
Znak drogowy typu A-26 - Lotnisko
Typ: A-26 Lotnisko
Znak drogowy typu A-27 - Nadbrzeże lub brzeg rzeki
Typ: A-27 Nadbrzeże lub brzeg rzeki
Znak drogowy typu A-28 - Sypki żwir
Typ: A-28 Sypki żwir
Znak drogowy typu A-29 - Sygnały świetlne
Typ: A-29 Sygnały świetlne
Znak drogowy typu A-30 - Inne niebezpieczeństwo
Typ: A-30 Inne niebezpieczeństwo
Znak drogowy typu A-31 - Niebezpieczne pobocze
Typ: A-31 Niebezpieczne pobocze
Znak drogowy typu A-32 - Oszronienie jezdni
Typ: A-32 Oszronienie jezdni
Znak drogowy typu A-33 - Zator drogowy
Typ: A-33 Zator drogowy
Znak drogowy typu A-34 - Wypadek drogowy
Typ: A-34 Wypadek drogowy