Znaki pionowe - Kierunku i miejscowości E

Znak drogowy typu E-1 - Tablica przeddrogowskazowa
Typ: E-1 Tablica przeddrogowskazowa
Znak drogowy typu E-1a - Tablica przeddrogowskazowa na utostradzie
Typ: E-1a Tablica przeddrogowskazowa na utostradzie
Znak drogowy typu E-1b - Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
Typ: E-1b Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
Znak drogowy typu E-2a - Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni
Typ: E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni
Znak drogowy typu E-2b - Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią
Typ: E-2b Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią
Znak drogowy typu E-2c - Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie
Typ: E-2c Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie
Znak drogowy typu E-2d - Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
Typ: E-2d Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
Znak drogowy typu E-2e - Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wiazdem na autostradę
Typ: E-2e Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wiazdem na autostradę
Znak drogowy typu E-2f - Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
Typ: E-2f Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
Znak drogowy typu E-3 - Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
Typ: E-3 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
Znak drogowy typu E-4 - Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość
Typ: E-4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość
Znak drogowy typu E-5 - Drogowskaz do dzielnicy miasta
Typ: E-5 Drogowskaz do dzielnicy miasta
Znak drogowy typu E-6 - Drogowskaz do lotniska
Typ: E-6 Drogowskaz do lotniska
Znak drogowy typu E-6a - Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
Typ: E-6a Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
Znak drogowy typu E-6b - Drogowskaz do dworca autobusowego
Typ: E-6b Drogowskaz do dworca autobusowego
Znak drogowy typu E-6c - Drogowskaz do przystani promowe
Typ: E-6c Drogowskaz do przystani promowe
Znak drogowy typu E-7 - Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Typ: E-7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Znak drogowy typu E-8 - Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
Typ: E-8 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
Znak drogowy typu E-9 - Drogowskaz do muzeum
Typ: E-9 Drogowskaz do muzeum
Znak drogowy typu E-10 - Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
Typ: E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
Znak drogowy typu E-11 - Drogowskaz do zabytku przyrody
Typ: E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody
Znak drogowy typu E-12 - Drogowskaz do punktu widokowego
Typ: E-12 Drogowskaz do punktu widokowego
Znak drogowy typu E-12a - Drogowskaz do szlaku rowerowego
Typ: E-12a Drogowskaz do szlaku rowerowego
Znak drogowy typu E-13 - Tablica kierunkowa
Typ: E-13 Tablica kierunkowa
Znak drogowy typu E-14 - Tablica szlaku drogowego
Typ: E-14 Tablica szlaku drogowego
Znak drogowy typu E-14a - Tablica szlaku drogowego na autostradzie
Typ: E-14a Tablica szlaku drogowego na autostradzie
Znak drogowy typu E-15a - Numer drogi krajowej
Typ: E-15a Numer drogi krajowej
Znak drogowy typu E-15b - Numer drogi wojewódzkiej
Typ: E-15b Numer drogi wojewódzkiej
Znak drogowy typu E-15c - Numer autostrady
Typ: E-15c Numer autostrady
Znak drogowy typu E-15d - Numer drogi ekspresowej
Typ: E-15d Numer drogi ekspresowej
Znak drogowy typu E-15e - Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
Typ: E-15e Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
Znak drogowy typu E-16 - Numer szlaku międzynarodowego
Typ: E-16 Numer szlaku międzynarodowego
Znak drogowy typu E-17a - Miejscowość
Typ: E-17a Miejscowość
Znak drogowy typu E-18a - Koniec miejscowości
Typ: E-18a Koniec miejscowości
Znak drogowy typu E-19a - Obwodnica
Typ: E-19a Obwodnica
Znak drogowy typu E-20 - Tablica węzła drogowego na autostradzie
Typ: E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzie
Znak drogowy typu E-21 - Dzielnica (osiedle)
Typ: E-21 Dzielnica (osiedle)
Znak drogowy typu E-22a - Samochodowy szlak turystyczny
Typ: E-22a Samochodowy szlak turystyczny
Znak drogowy typu E-22b - Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
Typ: E-22b Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
Znak drogowy typu E-22c - Informacja o obiektach turystycznych
Typ: E-22c Informacja o obiektach turystycznych