Znaki pionowe - Dodatkowe znaki pionowe G

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

Znak drogowy typu G-1a - Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
Typ: G-1a Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
Znak drogowy typu G-1b - Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
Typ: G-1b Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
Znak drogowy typu G-1c - Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
Typ: G-1c Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
Znak drogowy typu G-1d - Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
Typ: G-1d Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
Znak drogowy typu G-1e - Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
Typ: G-1e Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
Znak drogowy typu G-1f - Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
Typ: G-1f Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
Znak drogowy typu G-2 - Sieć pod napięciem
Typ: G-2 Sieć pod napięciem
Znak drogowy typu G-3 - Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
Typ: G-3 Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
Znak drogowy typu G-4 - Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
Typ: G-4 Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

Dodatkowe znaki szlaków rowerowych

Znak drogowy typu R-1 - Szlak rowerowy krajowy
Typ: R-1 Szlak rowerowy krajowy
Znak drogowy typu R-1a - Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
Typ: R-1a Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
Znak drogowy typu R-1b - Zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
Typ: R-1b Zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
Znak drogowy typu R-2 - Szlak rowerowy międzynarodowy
Typ: R-2 Szlak rowerowy międzynarodowy
Znak drogowy typu R-2a - Zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
Typ: R-2a Zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
Znak drogowy typu R-3 - Tablica szlaku rowerowego
Typ: R-3 Tablica szlaku rowerowego