Urządzenia bezpieczeństwa ruchu U

Znak drogowy typu U-1a - Słupki prowadzące
Typ: U-1a Słupki prowadzące
Znak drogowy typu U-1b - Słupki prowadzące, nad barierą ochronną
Typ: U-1b Słupki prowadzące, nad barierą ochronną
Znak drogowy typu U-1c - Punktowy element odblaskowy prowadzący, umieszczany na barierze ochronnej
Typ: U-1c Punktowy element odblaskowy prowadzący, umieszczany na barierze ochronnej
Znak drogowy typu U-1d,e - Symbol słuchawki telefonicznej
Typ: U-1d,e Symbol słuchawki telefonicznej
Znak drogowy typu U-1f - Numer drogi (krajowe, wojewódzkie)
Typ: U-1f Numer drogi (krajowe, wojewódzkie)
Znak drogowy typu U-2 - Słupek krawędziowy
Typ: U-2 Słupek krawędziowy
Znak drogowy typu U-3a - Tablica prowadząca pojedyncza w prawo
Typ: U-3a Tablica prowadząca pojedyncza w prawo
Znak drogowy typu U-3b - Tablica prowadząca pojedyncza w lewo
Typ: U-3b Tablica prowadząca pojedyncza w lewo
Znak drogowy typu U-3e - Tablica prowadząca dwustronna
Typ: U-3e Tablica prowadząca dwustronna
Znak drogowy typu U-3c - Tablica prowadząca ciągła w prawo
Typ: U-3c Tablica prowadząca ciągła w prawo
Znak drogowy typu U-3d - Tablica prowadząca ciągła w lewo
Typ: U-3d Tablica prowadząca ciągła w lewo
Znak drogowy typu U-4a - Tablica rozdzielająca
Typ: U-4a Tablica rozdzielająca
Znak drogowy typu U-4b - Tablica rozdzielająca
Typ: U-4b Tablica rozdzielająca
Znak drogowy typu U-4c - Tablica rozdzielająca
Typ: U-4c Tablica rozdzielająca
Znak drogowy typu U-5a - Słupek przeszkodowy - pylon
Typ: U-5a Słupek przeszkodowy - pylon
Znak drogowy typu U-5b - Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9
Typ: U-5b Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9
Znak drogowy typu U-5c - Słupek przeszkodowy aktywny
Typ: U-5c Słupek przeszkodowy aktywny
Znak drogowy typu U-6a - Tablica kierująca szeroka
Typ: U-6a Tablica kierująca szeroka
Znak drogowy typu U-6b - Tablica kierująca szeroka
Typ: U-6b Tablica kierująca szeroka
Znak drogowy typu U-6c - Tablica kierująca wąska
Typ: U-6c Tablica kierująca wąska
Znak drogowy typu U-6d - Tablica kierująca wąska
Typ: U-6d Tablica kierująca wąska
Znak drogowy typu U-7 - Znak kilometrowy
Typ: U-7 Znak kilometrowy
Znak drogowy typu U-8 - Znak hektometrowy
Typ: U-8 Znak hektometrowy
Znak drogowy typu U-9a - Tablica do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi
Typ: U-9a Tablica do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi
Znak drogowy typu U-9b - Tablica do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi
Typ: U-9b Tablica do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi
Znak drogowy typu U-9c - Tablice do oznaczania ograniczeń skrajni pionowej drogi
Typ: U-9c Tablice do oznaczania ograniczeń skrajni pionowej drogi
Znak drogowy typu U-10a - Urządzenie bramowe bez elementów uchylnych
Typ: U-10a Urządzenie bramowe bez elementów uchylnych
Znak drogowy typu U-10b - Urządzenie bramowe z elementami uchylnymi
Typ: U-10b Urządzenie bramowe z elementami uchylnymi
Znak drogowy typu U-11a - Urządzenie bramowe z elementami uchylnymi
Typ: U-11a Urządzenie bramowe z elementami uchylnymi
Znak drogowy typu U-11b - Barieroporęcz
Typ: U-11b Barieroporęcz
Znak drogowy typu U-12a - Ogrodzenie segmentowe
Typ: U-12a Ogrodzenie segmentowe
Znak drogowy typu U-12b - Ogrodzenie łańcuchowe
Typ: U-12b Ogrodzenie łańcuchowe
Znak drogowy typu U-12c - Słupek blokujący
Typ: U-12c Słupek blokujący
Znak drogowy typu U-13a - Przykład rogatek z urządzeniem dzwonkowym i siatką
Typ: U-13a Przykład rogatek z urządzeniem dzwonkowym i siatką
Znak drogowy typu U-13b - Przykład rogatek bez dodatkowych urządzeń
Typ: U-13b Przykład rogatek bez dodatkowych urządzeń
Znak drogowy typu U-14a - Bariery drogowe ochronne stalowe
Typ: U-14a Bariery drogowe ochronne stalowe
Znak drogowy typu U-14b - Bariery drogowe ochronne betonowe
Typ: U-14b Bariery drogowe ochronne betonowe
Znak drogowy typu U-14e - Bariery drogowe ochronne z tworzywa sztucznego
Typ: U-14e Bariery drogowe ochronne z tworzywa sztucznego
Znak drogowy typu U-15a - Osłona energochłonna wielosegmentowa
Typ: U-15a Osłona energochłonna wielosegmentowa
Znak drogowy typu U-15b - Osłona energochłonna w postaci monobloku
Typ: U-15b Osłona energochłonna w postaci monobloku
Znak drogowy typu U-16 - Liniowy próg zwalniający
Typ: U-16 Liniowy próg zwalniający
Znak drogowy typu U-17 - Próg podrzutowy
Typ: U-17 Próg podrzutowy
Znak drogowy typu U-18a - Lustro drogowe okrągłe
Typ: U-18a Lustro drogowe okrągłe
Znak drogowy typu U-18b - Lustro drogowe prostokątne
Typ: U-18b Lustro drogowe prostokątne
Znak drogowy typu U-19 - Osłony przeciwolśnieniowe
Typ: U-19 Osłony przeciwolśnieniowe
Znak drogowy typu U-20a - Zapora drogowa pojedyncza
Typ: U-20a Zapora drogowa pojedyncza
Znak drogowy typu U-20b - Zapora drogowa pojedyncza szeroka
Typ: U-20b Zapora drogowa pojedyncza szeroka
Znak drogowy typu U-20c - Zapora drogowa podwójna
Typ: U-20c Zapora drogowa podwójna
Znak drogowy typu U-20d - Zapora drogowa potrójna
Typ: U-20d Zapora drogowa potrójna
Znak drogowy typu U-21a - Tablica kierująca
Typ: U-21a Tablica kierująca
Znak drogowy typu U-21b - Tablica kierująca
Typ: U-21b Tablica kierująca
Znak drogowy typu U-21c/d - Tablica kierująca wysoka
Typ: U-21c/d Tablica kierująca wysoka
Znak drogowy typu U-21e - Tablica kierująca wysoka ze światłami
Typ: U-21e Tablica kierująca wysoka ze światłami
Znak drogowy typu U-21f - Tablica kierująca wysoka ze światłami
Typ: U-21f Tablica kierująca wysoka ze światłami
Znak drogowy typu U-22 - Przykłady taśm ostrzegawczych
Typ: U-22 Przykłady taśm ostrzegawczych
Znak drogowy typu U-23a - Pachołek drogowy h=1000 mm
Typ: U-23a Pachołek drogowy h=1000 mm
Znak drogowy typu U-23b - Pachołek drogowy z lampą h=750 mm
Typ: U-23b Pachołek drogowy z lampą h=750 mm
Znak drogowy typu U-23c - Pachołek drogowy h=500 mm
Typ: U-23c Pachołek drogowy h=500 mm
Znak drogowy typu U-23d - Pachołek drogowy h=300 mm
Typ: U-23d Pachołek drogowy h=300 mm
Znak drogowy typu U-24 - Tablica uchylna z elementami odblaskowymi
Typ: U-24 Tablica uchylna z elementami odblaskowymi
Znak drogowy typu U-25a - Separator ciągły barwy żółtej
Typ: U-25a Separator ciągły barwy żółtej
Znak drogowy typu U-25b - Separator punktowy barwy żółtej
Typ: U-25b Separator punktowy barwy żółtej
Znak drogowy typu U-26 - Tablica ostrzegawcza ze znakiem A-14
Typ: U-26 Tablica ostrzegawcza ze znakiem A-14
Znak drogowy typu U-26a - Tablica zamykająca duża
Typ: U-26a Tablica zamykająca duża
Znak drogowy typu U-26b - Tablica zamykająca duża
Typ: U-26b Tablica zamykająca duża
Znak drogowy typu U-26c - Tablica zamykająca mała
Typ: U-26c Tablica zamykająca mała
Znak drogowy typu U-26d - Tablica zamykająca mała
Typ: U-26d Tablica zamykająca mała
Znak drogowy typu U-27 - Tablica wcześnie ostrzegająca
Typ: U-27 Tablica wcześnie ostrzegająca
Znak drogowy typu U-28 - Kładka dla pieszych
Typ: U-28 Kładka dla pieszych
Znak drogowy typu  - Tarcza do zatrzymywania pojazdów (lizak)
Typ: Tarcza do zatrzymywania pojazdów (lizak)
Znak drogowy typu  - Punktowy element odblaskowy (kocie oczko)
Typ: Punktowy element odblaskowy (kocie oczko)
Znak drogowy typu  - Wyświetlacz prędkości rzeczywistej z detektorem radarowym
Typ: Wyświetlacz prędkości rzeczywistej z detektorem radarowym
Znak drogowy typu  - Mechaniczny sygnalizator wiatru
Typ: Mechaniczny sygnalizator wiatru
Znak drogowy typu U-56a - Tabliczka informacyjna
Typ: U-56a Tabliczka informacyjna