Znaki pionowe - Tabliczki do znaków drogowych T

Znak drogowy typu T-1 - Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
Typ: T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
Znak drogowy typu T-1a - Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
Typ: T-1a Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
Znak drogowy typu T-2 - Tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo
Typ: T-2 Tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo
Znak drogowy typu T-3 - Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo
Typ: T-3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo
Znak drogowy typu T-3a - Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
Typ: T-3a Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
Znak drogowy typu T-4 - Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
Typ: T-4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
Znak drogowy typu T-5 - Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
Typ: T-5 Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
Znak drogowy typu T-6a - Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
Typ: T-6a Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
Znak drogowy typu T-6b - Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych
Typ: T-6b Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych
Znak drogowy typu T-6c - Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
Typ: T-6c Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
Znak drogowy typu T-6d - Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg
Typ: T-6d Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg
Znak drogowy typu T-7 - Tabliczka wskazująca układ torów i dróg na przejeździe
Typ: T-7 Tabliczka wskazująca układ torów i dróg na przejeździe
Znak drogowy typu T-8 - Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
Typ: T-8 Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
Znak drogowy typu T-9 - Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Typ: T-9 Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Znak drogowy typu T-10 - Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor manewrowy
Typ: T-10 Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor manewrowy
Znak drogowy typu T-11 - Tabliczka wskazująca przeprawę promową
Typ: T-11 Tabliczka wskazująca przeprawę promową
Znak drogowy typu T-12 - Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
Typ: T-12 Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
Znak drogowy typu T-13 - Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
Typ: T-13 Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
Znak drogowy typu T-14 - Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami
Typ: T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami
Znak drogowy typu T-14a - Tabliczka wskazująca miejsca częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Typ: T-14a Tabliczka wskazująca miejsca częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Znak drogowy typu T-14b - Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych
Typ: T-14b Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych
Znak drogowy typu T-14c - Tabliczka wskazująca przejazd kolejowy, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków
Typ: T-14c Tabliczka wskazująca przejazd kolejowy, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków
Znak drogowy typu T-14d - Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z tramwajami
Typ: T-14d Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z tramwajami
Znak drogowy typu T-15 - Tabliczka wskazująca miejsca częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią  jezdni ze względu na opady deszczu
Typ: T-15 Tabliczka wskazująca miejsca częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
Znak drogowy typu T-16 - Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Typ: T-16 Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Znak drogowy typu T-16a - Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Typ: T-16a Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Znak drogowy typu T-17 - Tabliczka wskazująca granicę państwa
Typ: T-17 Tabliczka wskazująca granicę państwa
Znak drogowy typu T-18 - Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Typ: T-18 Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Znak drogowy typu T-19 - Tabliczka informacyjna o malowaniu znaków poziomych
Typ: T-19 Tabliczka informacyjna o malowaniu znaków poziomych
Znak drogowy typu T-20 - Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
Typ: T-20 Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
Znak drogowy typu T-21 - Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca do którego lub w którym zakaz obowiązuje
Typ: T-21 Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca do którego lub w którym zakaz obowiązuje
Znak drogowy typu T-22 - Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
Typ: T-22 Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
Znak drogowy typu T-23a - Tabliczka wskazująca ograniczenia dla motocykli
Typ: T-23a Tabliczka wskazująca ograniczenia dla motocykli
Znak drogowy typu T-23b - Tabliczka wskazująca ograniczenia dla samochodów ciężarowych
Typ: T-23b Tabliczka wskazująca ograniczenia dla samochodów ciężarowych
Znak drogowy typu T-23c - Tabliczka wskazująca ograniczenia dla ciągników rolniczych
Typ: T-23c Tabliczka wskazująca ograniczenia dla ciągników rolniczych
Znak drogowy typu T-23d - Tabliczka wskazująca ograniczenia dla pojazdów z przyczepą
Typ: T-23d Tabliczka wskazująca ograniczenia dla pojazdów z przyczepą
Znak drogowy typu T-23e - Tabliczka wskazująca ograniczenia dla pojazdów z przyczepą kampingową
Typ: T-23e Tabliczka wskazująca ograniczenia dla pojazdów z przyczepą kampingową
Znak drogowy typu T-23f - Tabliczka wskazująca autobusy
Typ: T-23f Tabliczka wskazująca autobusy
Znak drogowy typu T-24 - Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
Typ: T-24 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
Znak drogowy typu T-25a - Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania
Typ: T-25a Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania
Znak drogowy typu T-25b - Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymania
Typ: T-25b Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymania
Znak drogowy typu T-25c - Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymania
Typ: T-25c Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymania
Znak drogowy typu T-26 - Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymania
Typ: T-26 Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymania
Znak drogowy typu T-27 - Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymania dotyczy strony placu
Typ: T-27 Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymania dotyczy strony placu
Znak drogowy typu T-28 - Tabliczka wskazująca koniec odcinka drogi, na którym za przejazd pobierana jest opłata
Typ: T-28 Tabliczka wskazująca koniec odcinka drogi, na którym za przejazd pobierana jest opłata
Znak drogowy typu T-29 - Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
Typ: T-29 Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
Znak drogowy typu T-30a - Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Typ: T-30a Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Znak drogowy typu T-30b - Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Typ: T-30b Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Znak drogowy typu T-30c - Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Typ: T-30c Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Znak drogowy typu T-30d - Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Typ: T-30d Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Znak drogowy typu T-30e - Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Typ: T-30e Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Znak drogowy typu T-30f - Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Typ: T-30f Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Znak drogowy typu T-30g - Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Typ: T-30g Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Znak drogowy typu T-30h - Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Typ: T-30h Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Znak drogowy typu T-30i - Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Typ: T-30i Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Znak drogowy typu T-31 - Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
Typ: T-31 Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
Znak drogowy typu T-32 - Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
Typ: T-32 Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
Znak drogowy typu T-33 - Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i  gaśnicy
Typ: T-33 Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy