Co powinniśmy wiedzieć zanim kupimy i zamontujemy znak drogowy?

 1. Mamy różne wielkości znaku:

  • znaki wielkie (W)
   - na autostradach, umieszczane przy jezdniach
  • znaki duże (D)
   - na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych
   - na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym
   - na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60km/h
  • znaki średnie (S)
   - na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych
   - na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich
   - na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych,
  • znaki małe (M)
   - na drogach gminnych,
   - drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
  • znaki mini (MI)
   - na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
   - na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie znaków większych pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściach dla pieszych,
   - na wąskich uliczkach zabytkowych miast.
 2. Folia umieszczona na znaku jest odblaskowa tzn. widoczna już o zmierzchu.

  • I generacji – folia podstawowa, najczęściej stosowana

  • II generacji – folia o lepszej widoczności, co raz częściej stosowana na naszych ulicach, a przy niektórych znakach wręcz wymagana (A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b)

  • III generacji – folia stosowana na autostradach

 3. Aby zamontować znak na terenie nie będącym Państwa własnością, należy uzyskać zgodę:

  • Właściciela terenu – osoba prywatna, firma lub zarządca drogi

  • Projekt organizacji ruchu zgodnie z Dz.U. zał.do nr 220, poz.2181 powinien określać wielkość, rodzaj folii oraz miejsce posadowienia znaku.

  • Minimalna skrajnia pionowa montowanego oznakowania powinna wynosić 2,20m od gleby do dolnej krawędzi znaku

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania po prostu do nas zadzwoń

KADO-ZNAKI S.C
Marlena Bartnik, Joanna Ziemek
Ul. Ożarowska 42
61-332 Poznań


Tel./fax: 61 8710-958
Tel. kom. 693 84 21 21

mail: biuro@kado-znaki.pl